Беларусь — наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку

/media/katalog/pachatkova_shkola/id01488.jpg

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

15-е выданне, перагледжанае і дапоўненае

Авторы: Ваніна Н. Г., Кузняцова Л. Ф., Цірынава В. I.
Предмет: Человек и мир
Группа: Учебники (учебные пособия)
Класс: 1 класс

Выдавецтва «Пачатковая школа». Цв. пераплёт. Ф. 60х84 1/16. 2018 г. ISBN 978-985-553-501-1

Вучэбны дапаможнік для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным дадаткам).

Рецензент:

  • кандыдат педагагічных навук, дацэнт, прарэктар па навукова-метадычнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі» М. А. Краснова