Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі

/media/katalog/24333.jpg

Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Предметы: Английский язык, Искусство, Обучение грамоте, Развитие речи и культура речевого общения, Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін, Ребенок и общество, Ребенок и природа, Физическая культура, Элементарные математические представления
Группы: 1–3 года, 3–5 лет, 5–7 лет

Выдавецтва «Аверсэв». Вокл. мяккая. 464 с. Ф. 60х84 1/16. 2019 г. ISBN 978-985-19-4345-2

Выданне змяшчае вучэбную праграму дашкольнай адукацыі, якая вызначае мэты і задачы вывучэння адукацыйных галін, іх змест, час, адведзены на вывучэнне тэм, віды дзейнасці, рэкамендаваныя формы і метады навучання і выхавання.

Змест вучэбнай праграмы распрацаваны ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і адукацыйным стандартам дашкольнай адукацыі. Вучэбная праграма зацверджана пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15.08.2019 № 138.