Гісторыя Беларусі. Канец XVІІI — пачатак XХ ст. 8 клас

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Авторы: Паноў С. В., Марозава С. В., Сосна У. А.
Предмет: История
Группа: Учебники (учебные пособия)
Класс: 8 класс

Выдавецтва «ВЦ БДУ». Цв. пераплет. 160 с. Ф. 70х90 1/16. 2018 г. ISBN 978-985-553-525-7

Вучэбны дапаможнік для 8 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.

Рeцeнзенты:

  • аддзел гісторыі Беларусі Новага часу дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела Н. Я. Новік);
  • настаўнік гісторыі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст» дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 24 г. Мінска» І. Р. Драгавоз;
  • кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана факультэта гісторыі, камунікацый і турызму ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы» В. А. Белазаровіч;
  • настаўнік гісторыі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст» дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Лагойска» З. Я. Вінаградава