Гісторыя Беларусі. ХVI — ХVIІІ стст. 7 клас

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Авторы: Варонін В. А., Скеп’ян А. А., Мацук А. У., Краўчанка В. В.
Предмет: История
Группа: Учебники (учебные пособия)
Класс: 7 класс

Выдавецтва «ВЦ БДУ». Цв. пераплет. 214 с. Ф. 70х90 1/16. 2017 г. ISBN 978-985-553-442-7

Вучэбны дапаможнік для 7 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.

Рeцeнзенты:

  • кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (дацэнт кафедры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. У. Любы);
  • магістр гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму ўстановы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» Я. У. Глазырын;
  • прафесар кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук, прафесар П. Ф. Дзмітрачкоў;
  • настаўнік вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 56 г. Мінска» П. М. Гламбоцкі