А або У. Слоўнік-даведнік канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку

Рэкамендавана вучоным саветам дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі»

Авторы: Сяргеева А. М., Уласевіч В. І., Чабатар Н. А.
Предмет: Беларуская мова
Группы: Словари, Справочники

Выдавецтва «Аверсэв». Цв. пераплёт. 320 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-533-305-1

Слоўнік-даведнік прызначаны сарыентаваць карыстальніка ў правільным выбары канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку, што з’яўляецца адным са складаных пытанняў беларускай граматыкі. У выданні змешчана лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы, шырока прадстаўлены новыя словы і тэрміны, якія звычайна не ўключаюцца ў слоўнікі агульналітаратурнай мовы. Усяго зафіксавана каля 21 000 слоў.

Адрасуецца шырокаму колу карыстальнікаў — школьнікам і настаўнікам, студэнтам і выкладчыкам, работнікам друку, радыё, тэлебачання і сеткі інтэрнэт, а таксама ўсім, хто карыстаецца беларускай мовай.

Рецензент:

  • кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта І. І. Савіцкая