Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Чарчэнне. X клаc (базавы ўзровень)

/media/katalog/ic_bgu/id02051.jpg

Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Предмет: Черчение
Группа: Учебные программы
Класс: 10 класс

Выдавецтва «ВЦ БДУ». Вокл. мяккая. Ф. 60х84 1/16. 2020 г. ISBN 978-985-553-663-6

Выданне змяшчае навучальную праграму, у якой сфармуляваны мэты і задачы вывучэння вучэбнага прадмету, прадстаўлены падыходы да арганізацыі адукацыйнага працэсу, формы, метады навучання і выхавання, вызначан змест адукацыі па вучэбным прадмеце і асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.