Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская, кітайская). X клаc (базавы ўзровень)

/media/katalog/ic_bgu/id02037.jpg

Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Предметы: Английский язык, Испанский язык, Китайский язык, Немецкий язык, Французский язык
Группа: Учебные программы
Класс: 10 класс

Выдавецтва «ВЦ БДУ». Вокл. мяккая. Ф. 60х84 1/16. 2020 г. ISBN 978-985-553-661-2

Выданне змяшчае навучальную праграму, у якой сфармуляваны мэты і задачы вывучэння вучэбнага прадмету, прадстаўлены падыходы да арганізацыі адукацыйнага працэсу, формы, метады навучання і выхавання, вызначан змест адукацыі па вучэбным прадмеце і асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.