Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца ХVIII ст. 10 клас

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь

Авторы: Белазаровіч В. А., Кудраўцава С. А., Любы А. У.
Предмет: История
Группа: Учебники (учебные пособия)
Класс: 10 класс

Выдавецтва «ВЦ БДУ». Цв. пераплёт. 272 с. Ф. 70х90 1/16. 2020 г. ISBN 978-985-553-586-8

Вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню).

Рeцeнзенты:

  • кафедра гісторыі, сусветнай культуры і турызму ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» (кандыдат гістарычных навук дацэнт А. Г. Цымбал);
  • намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўнік гісторыі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст» дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Бярозы імя В. Х. Галаўко» Г. М. Руціч;
  • прафесар кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук, прафесар П. Ф. Дзмітрачкоў;
  • настаўнік гісторыі кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст» дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Лагойска» З. Я. Вінаградава