Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы

Рэкамендавана саветам філалагічнага факультэта БДУ

Аўтары: Бадзевіч З. І., Гаўрош Н. В.
Прадмет: Беларуская мова
Група: Слоўнікі

Выдавецтва «Аверсэв». Цв. пераплёт. 640 с. Ф. 70х108 1/32. ISBN 978-985-19-1486-5

Рэестр слоўніка налічвае каля 30000 найбольш ужывальных слоў, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні. У слоўнік уключаны і новыя лексічныя адзінкі, якія набылі пашырэнне ў сучаснай маўленчай практыцы. Асобна пададзены асноўныя правілы правапісу, а таксама кароткі спіс уласных асабовых мужчынскіх і жаночых імёнаў.

Прызначаецца вучням, настаўнікам, студэнтам, выкладчыкам і ўсім тым, хто імкнецца авалодаць правапіснымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Рэцэнзенты:

  • кандыдат філалагічных навук, дацэнт А. Л. Садоўская
  • доктар філалагічных навук, прафесар В. П. Русак