Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў

Рэкамендавана вучоным саветам Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Аўтары: Уласевіч В. І., Даўгулевіч Н. М.
Прадметы: Беларуская мова, Русский язык
Група: Слоўнікі

Выдавецтва «Аверсэв». Цв. пераплёт. 256 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-19-0552-8

У слоўніку прадстаўлена лексіка, якая з’явілася ў выніку кардынальных змен у грамадска-палітычным, эканамічным і культурным жыцці краіны на мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў і актыўна выкарыстоўваецца ў сродках масавай інфармацыі. Усяго зафіксавана каля 4200 слоў і выразаў, якія адлюстроўваюць практычна ўсе сферы сучаснага жыцця.

Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам, настаўнікам і навучэнцам устаноў сярэдняй адукацыі, работнікам друку, радыё, тэлебачання і сеткі інтэрнэт, перакладчыкам, а таксама ўсім, хто карыстаецца беларускай і рускай мовамі.

Рэцэнзенты:

  • доктрар педагагічных навук, дацэнт, загадчык лабараторыі гуманітарнай адукацыі НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Г. М. Валочка;
  • кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта І. І. Савіцкая