Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Аўтары: Малажай Г. М., Яўдошына Л. І.
Прадмет: Беларуская мова
Група: Слоўнікі

Выдавецтва «Аверсэв». Цв. пераплёт. 480 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-509-575-1

Слоўнік змяшчае агульнаўжывальную і актыўную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама лексічныя дыялектызмы, архаізмы і гістарызмы, ужытыя ў мастацкіх творах і навуковых працах, з якімі знаёмяцца вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Пасля тлумачэнняў даюцца прыклады, якія дапамагаюць лепш зразумець сэнс слова.

Адрасуецца настаўнікам і вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Рэцэнзенты:

  • кандыдат педагагичных навук дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта С. М. Якуба;
  • метадыст вышэйшай катэгорыі аддзела метадычнага забеспячэння гуманітарнай адукацыі Навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь С. А. Язерская